Kompetens

Millimeter Arkitekter är ett av Sveriges mest erfarna arkitektkontor avseende kommersiella fastigheter och lokaler inom hotell, restaurang, butik, kontor samt vård och omsorg.
För den privata sektorn jobbar vi med både om- och nybyggnadsprojekt av både lägenheter och villor samt kompletta inredningslösningar.

Vi åtar oss allt från program- och konceptutveckling till kompletta handlingar för ny- och ombyggnation samt alla former av inredningsprojektering och belysningsplanering.

Vi jobbar såväl med befintliga lokaler, som med ombyggnad och nybyggnad i alla storlekar. Vi är en av norra Europas ledande hotellprojektörer med över 108 hotellprojekt som hittills överstiger 9000 hotellbäddar i meritlistan. Ett stort antal projekt har varit att ta fram varumärkesbyggande arkitektur dvs. företagsprofilerande koncept för hotel, kontor, butiker, restauranger och kaféer. Här ingår också ett världsomspännande gymkoncept.

God arkitektur fyller många funktioner, inte minst kan den hjälpa dig att ladda ditt varumärke. Genom att låta dina kunder och medarbetare vistas i en miljö som speglar verksamhetens image och visioner stärker du ditt varumärke varje dag.

Under vårt nätverk finns också landskapsarkitekter, möbelformgivare, produktdesigners, grafiska formgivare, projektledare samt konstruktörer med flera, som i samarbete kan åta sig helhetslösningar.

 

Arkitekter

Inredningsarkitekter

Byggnadsingenjör

Kontrollansvarig behörighet K

Tillgänglighetsansvarig Cert. TIL 2

Grafisk designer

 


Millimeter Arkitekter
Del av ETTELVA Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

T : +46 (0) 8-505 55 500
E : info@millimeter.se

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top