Fritidshus på Torrö


Millimeter Arkitekter var ansvarig för bygglov av tillbyggnad och uthus.


Faktaruta

Adress: Torrö, Grytsskärgård
Beställare: Privat
Yta: 150 m2
Färdigställandeår: 2006
Ansvarig arkitekt: Rolf Andersson
Handläggande arkitekt: Peter Ågren

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2018 Millimeter.
All rights reserved.

Top