Hotel Adlon


Millimeter har varit ansvariga arkitekter och inredningsarkitekter i denna om- och tillbyggnad av Hotel Adlon, färdigställt 2012.
Projekteringen har gällt om- och tillbyggnad av reception, lobby / lounge med nytt BackOffice samt beredningskök och bardel. Mindre gym samt helt nya hotellrum i f.d. kontorsvåning mm.
Inklusive upphandling av lös- och fast inredning.


Faktaruta

Adress: Vasagatan, Stockholm
Beställare: AFA Fastigheter
Yta: 2000 m2
Ansvarig arkitekt: Mikael Liljefors
Handläggande arkitekt: Lisa Hällfors
Medverkande arkitekt: Maja-Li Torekull, David Nordgren

Millimeter Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

Copyright © 2018 Millimeter.
All rights reserved.

Top