Operakällaren


I ett nära samarbete med kunden har Millimeter Arkitekter utformat ett genomgående inredningskoncept för Operakällarens konferens- och festvåningar. Resultatet blev ett tidsenligt koncept där estetik och teknik går hand i hand.

Då lokalerna har en kulturminnesmärkning har renoveringen ägt rum med stor varsamhet och stor hänsyn har tagits till befintlig arkitektur.

 

 

 

 


Fakta

Adress: Karl XII:s torg, Stockholm

Beställare: Operakällaren, Nobis AB

Färdigställandeår: 2017

Ansvarig arkitekt: Peter Ågren

Handläggande arkitekt/ inredningsarkitekt: Tina Marin


För mer information se Operakällarens hemsida »

Millimeter Arkitekter
Del av ETTELVA Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

T : +46 (0) 8-505 55 500
E : info@millimeter.se

Copyright © 2019 Millimeter.
All rights reserved.

Top