Tjänster

Programbeskrivning
Bygglovsärenden
Byggprojektering
Uppmätning / mängdning
Konsultsamordning
Medverka vid Bygg- & Inredningsupphandling
Installationssamordning
3D-projektering
Landskapsplanering
Belysningsplanering
Inredningsprojektering
Visualiseringar mm.


Millimeter Arkitekter

Västmannagatan 43 A
113 25 Stockholm, Sweden

Copyright © 2018 Millimeter.
All rights reserved.

Top