Arbetsprocess

Analysen av ett förslag eller byggnad kan vara avgörande för ett projekt. Vi brukar hitta rejäla mervärden i de projekt vi analyserar. Vid ett tillfälle ledde analysen till 35 procent fler rum på ett hotell, vid ett annat tillfälle till 25 procent större genomsnittlig rumsarea.

En genomgripande analys av verksamheten är grunden för ett bra programarbete. Program kan utifrån förutsättningarna redovisas på olika sätt, som text eller som skisser. Ett välgjort program gör processen effektivare och mer precis. Ytor kan t ex minskas och nyttjas effektivare, och ibland kan behovet av personal minska. Utifrån programmet kan man sedan ta fram skisser, ritningar mm.

Vi kan även hjälpa till med att ta reda på vilken typ av verksamhet som skulle passa på en befintlig tomt eller i en fastighet. Eller avgöra om en verksamhet får plats i en specifik lokal.

Rutiner och metoder är en viktig del av vår kvalitetssäkring. Alla ritningar skapas från en databasrelaterad 3D-modell, vilket gör att vi enkelt kan avläsa och följa upp projekten. Alla utgående handlingar lagras elektroniskt hos oss.

För att du redan tidigt i projektet ska få en känsla för slutresultatet så arbetar vi med en rad olika visualiseringstekniker – allt från klassiska handskisser och modeller till 3D-projektering.


Millimeter Arkitekter
Del av ETTELVA Arkitekter

Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm, Sweden

T : +46 (0) 8-505 55 500
E : info@millimeter.se

Copyright © 2020 Millimeter.
All rights reserved.

Top